Ürünlerimiz & Hizmetlerimiz

 • Dış kaynak hizmetleri
 • Finansal Kurumlar İş Sistemleri Servisleri (Fintech)
 • Sigorta Kurumları İş Sistemleri Servisleri (Insuretech)
 • Otomotive Kurumları İş Sistemleri Servisleri
 • Gemi/Tekne Yapım ve Onarım Kurumları İş Sistemleri Servisleri
 • Üretim Kurumları İş Sistemleri Servisleri
 • Kurumsal Satış Ağı Sistem Servisleri
 • Kurumsal Servis Ağı Sistem Servisleri
 • Kurumsal Varlık Yönetim Sistemleri Servisi (HR, FA, TRJ, GL, AR/AP,...)
 • Kurumsal Alt Yapı ve Network Sistemleri Servisleri
 • Kurumsal İş Prosesleri Sistemi Servisi
 • Kurumlar Arası Uygulama Entegrasyon Ağı Sistem Servisleri
 • Kurumsal İşbirliği Ağ Sistemi Servisleri
 • Sektörel İşbirliği Ağ Sistemi Servisleri
 • İş Mimarisi Geliştirme Servisi
 • Teknoloji Mimarisi Oluşturma ve/veya Geliştirme Servisi
 • İş ve İş İlişki Ağı Geliştirme Koordinasyon Servisleri
 • Satış Ağı’nın Kurulması ve Geliştirilmesi
 • Servis Ağı’nın Kurulması ve Geliştirilmesi
 • Finansal Ürün Geliştirme Servisi
 • Sigortacılık Ürün Geliştirme Servisi
 • Composit Ürünler Geliştirme Servisi
 • Sektörel İşbirliği Ağ Sistemi Geliştirme Servisi
 • Tedarikçiler Kontrat İyileştirme Servisi
 • İnovasyon ve ARGE Servisleri
 • Eğitim Sistemi Servisleri
 • Finansal Sektörler Gözetim ve Bilgi Sistemi Kurma Danışmanlığı
 • Sigorta Sektörü Gözetim ve Bilgi Sistemi Kurma Danışmanlığı
 • Bilişim Sektörü Gözetim ve Geliştirme Danışmanlığı
 • Güvenli Tahsilat ve Ödeme Sistemi Kurma Danışmanlığı
 • İç ve Dış Ticaret Güvenliği Sistemleri
 • Sosyal Güvenlik Sistemi Kurma Danışmanlığı
 • Sağlık Sistemi Kurma Danışmanlığı
 • Adalet Sistemi Kurma Danışmanlığı
 • Tapu Sistemi Kurma Danışmanlığı
 • Kurumlar Arası Uygulama Entegrasyon Ağı Kurma Danışmanlığı
 • Kişisel Verilerin Güvenliği Danışmanlığı
 • Bankacılık Gözetim ve Bilgi Sistemi Ürünleştirilmesi ve Ticarileştirilmesi
 • Sigorta Gözetim ve Bilgi Sistemi Ürünleştirilmesi ve Ticarileştirilmesi
 • Güvenli Tahsilat ve Ödeme Sistemi Ürünleştirilmesi ve Ticarileştirilmesi
 • Sosyal Güvenlik Sistemi Ürünleştirilmesi ve Ticarileştirilmesi
 • Sağlık Sistemi Ürünleştirilmesi ve Ticarileştirilmesi
 • Adalet Sistemi Ürünleştirilmesi ve Ticarileştirilmesi
 • Tapu ve Kadastro Sistemi Ürünleştirilmesi ve Ticarileştirilmesi
 • Emniyet Sistemi Ürünleştirilmesi ve Ticarileştirilmesi
 • E-Devlet Sistemi Ürünleştirilmesi ve Ticarileştirilmesi
 • Kamu ARGE Projeleri
 • InServ Kurumsal Sistem Servisleri Platformu’na adaptasyon projeleri
 • Kamu ve Özel Kurum Sistemleri Ürünleştirme Projeleri
 • Kamu ve Özel Kurum Sistemleri Kurulum ve Adaptasyon Projeleri
 • Kamu ve Özel Kurum Sistemleri İşletim Projeleri
 • Kurumlar Arası Uygulama Entegrasyon Ağı Sistem Projesi
 • Kamu ve Özel Kurum Sistemleri Eğitimleri
 • Inserv’in Geliştirmekte Olduğu ARGE Projelerine Katılım
 • Kurumunuz adına ARGE Projeleri Danışmanlığı
 • Girişimcilere Çalışma Ortamı Sağlanması
 • Girişimcilere Danışmanlık/Koçluk Sağlanması